logo2
 
edipo 3
 
Leoncavallo: Edipo Re
Opera of Thessaloniki 2008

Tiresia: Petros Magoulas
Creonte: Dimitris Paksoglou
Edipo: Piero Guarnera