logo2
 
edipo 1
 
Leoncavallo: Edipo Re
Opera of Thessaloniki 2008

Edipo: Piero Guarnera
Tiresia: Petros Magoulas